Orgel van de lichtbron in Lelystad

Dispositie

Hoofdwerk:
Prestant 8′, Gedekt 8′, Octaaf 4′, Open fluit 4′ , Quint 2 2/3‘, Octaaf 2’,
Mixtuur IV/V, Trompet 8′.

Rugwerk:
Holpijp 8′, Prestant 4′, Roerfluit 4′, Nasard 2 2/3, Nachthoorn 2′, Terts 1 3/5, Dulciaan 8′

Pedaal
Subbas 16′, Octaaf 8′, Bourdon 8′ Octaaf 4′, Klaroen 4′.


Het Verschueren-/Steendam orgel van de Lichtbron in Lelystad
is oorspronkelijk gebouwd voor de Adventkerk te Amstelveen. De bouwer van het orgel is fa. Verschueren te Ittervoort (Limburg). De oplevering van het orgel vindt plaats op 9 oktober 1962. Advieswerk vóór en tijdens de bouw werd gedaan door dhr. Blekkenhorst, Chris Gastel, en Bernhard Steinvoort.

Orgel in de Adventkerk te Amstelveen (Fotokaart GR2814 Stichting Orgel Centrum)
Orgel in de Adventkerk te Amstelveen (Fotokaart GR2814 Stichting Orgel Centrum)

Bij de oplevering had het orgel de volgende dispositie.

Hoofdwerk:
Prestant 8′, Bourdon 8′, Octaaf 4′, Quintadeen 4′ , Quint 2 2/3‘, Octaaf 2’,
Mixtuur IV/V, Trompet 8′.

Rugwerk:
Holpijp 8′, Prestant 4′, Roerfluit 4′, Nachthoorn 2′, Quint 1 1/3, Cimbel II/III, Dulciaan 8′

Pedaal
Subbas 16′, Octaaf 8′, Gedekt 8′ Ruispijp III, Schalmeij 4′.


In 1982 blijkt het orgel toch niet geheel te voldoen. Er wordt besloten om de Quintadeen 4′ van het hoofdwerk te vervangen door een krachtigere Fluit 4′ die meer gebruiksmogelijkheden bied.


Tot 1984 gebeurt er niet zoveel. Maar tijdens het vervangen van het dak van de kerk worden onvoldoende beschermingsmaatregelen getroffen voor het orgel. Daardoor raakt het orgel ernstig vervuild en moet grondig worden schoongemaakt. Tijdens deze schoonmaakwerkzaamheden worden de Mixtuur van het hoofdwerk en de Prestant 4′ en de Cimbel van het rugwerk opnieuw geïntoneerd waardoor deze een rondere, mildere klank krijgen.


In 1988 moet de orgelbouwer weer langs komen. Er zijn scheurtjes ontstaan in het leer van de schokbalgen. Deze balgen worden geheel opnieuw beleerd.


Op 24 mei 1998 is het orgel voor het laatst te horen in de Adventkerk. De kerk gaat sluiten en wordt afgebroken. Het orgel gaat vanaf dat moment onzekere tijden tegemoet.


In 2001 heeft de orgelcommissie dit orgel beluisterd op zijn oorspronkelijke locatie. De kachel was niet aan en het vroor 4 graden in de kerk, maar het orgel doorstond zelfs onder die omstandigheden glansrijk de test.

Het orgel klonk mooi en bleek ook nog eens goed van kwaliteit. Het pijpwerk is degelijk en dikwandig. De mechanieken zagen er ook goed uit evenals de windladen. Al met al dus een aanrader. Zelfs de ontstemde tongwerken konden de orgelcommissie niet ontmoedigen.
De orgelcommissie heeft een optie op het orgel genomen en het orgel is door fa. Steendam te Roodeschool uit elkaar genomen en opgeslagen in de werkplaats


In juli 2005 is een begin gemaakt met de opbouw in de werkplaats. Bij deze opbouw is het orgel ingrijpend gerestaureerd en waar nodig aangepast. Vanaf eind februari tot eind maart 2006 is het orgel in de ‘Lichtbron’ opgebouwd en geïntoneerd. 29 maart 2006 was de ingebruikname

Diverse aanpassingen

  • Doordat het orgel vanwege de hoogte niet op een balkon zou passen is besloten een soort orgelpodium te maken. Deze balustrade is ongeveer anderhalve meter hoog.
  • Ook zijn de kassen iets naar elkaar toe verschoven. Daardoor is het orgel wat minder breed. Zo hebben we ruimte gemaakt voor ongeveer 5 extra stoelen.
  • De windvoorziening zit nu onder het podium. Vroeger zat deze in de pedaaltoren. Elk werk heeft nu zijn eigen balg.
  • Het hoofdwerk kreeg er een tremulant bij.
  • In het rugwerk zijn de oorspronkelijke Quint 1 1/3′ en Cymbel III vervangen door een Nasard 2 2/3′ en een Terts 1 3/5′ (discant)
  • In het pedaal zijn de oorspronkelijke Ruispijp II en de Schalmei 4′ vervangen door een Basson 16′ en een Octaaf 4

Tijdens de bouw van het orgel werden wij met raad en daad bijgestaan door orgeladviseur Peter Eilander


In 2020 is de Basson van het pedaal verwijderd en vervangen door een Klaroen 4. 
Dit is gedaan omdat de Basson op deze windlade toch niet goed functioneerde. Een en ander had te maken met de plaats van het tongwerk op de lade en de omvang van de cancellen.